januar_kurser
januar_kurser
Tlf: 046-240 14 64
lmc_0000_133893697
lmc_0000_133893697
Tlf: 046-240 14 64
lmc_0004_57437944
lmc_0004_57437944
Tlf: 046-240 14 64
lmc_0001_146891604
lmc_0001_146891604
Tlf: 046-240 14 64
lmc_0002_135117955
lmc_0002_135117955
Tlf: 046-240 14 64

Klassisk Massage

Ordet massage härstammar från det arabiska ”mass” – att trycka, samt det grekiska ”masso” – jag knådar.
Det massagesystem som kallas svensk massage eller klassisk massage är utarbetat av Per Henrik Ling (1776-1839).

Syftet med massagen är att stimulera blodcirkulationen, stärka musklerna och skapa en bättre balans mellan muskler och skelett. Massagen skapar tryck och tänjningar på vävnaderna – muskler, blodkärl och hud.

Den klassiska massagen använder sig av fem olika grundtekniker: effleurage (strykningar, glidningar), petrissage (knådningar, saxningar), friktion (gnidningar i cirkel eller på tvären), tapotement (snabba lätta slag-klappning, hackning , bultning) samt vibration.

Massagen används vid muskelspänningar, träningsvärk, muskelknutor, för att förbättra cirkulationen samt som en allmänt av-slappnande och uppmjukande behandling.

För mer information se alternativmedicin