januar_kurser
januar_kurser
Tlf: 046-240 14 64
lmc_0000_133893697
lmc_0000_133893697
Tlf: 046-240 14 64
lmc_0004_57437944
lmc_0004_57437944
Tlf: 046-240 14 64
lmc_0001_146891604
lmc_0001_146891604
Tlf: 046-240 14 64
lmc_0002_135117955
lmc_0002_135117955
Tlf: 046-240 14 64

Bindvävsmassage

Vid bindvävsmassage används andra grepp än vid annan massage. Man använder en teknik där man med långfingret och ring- fingret drar isär bindväven. Metoden innebär en töjning av bindväven i huden för att på reflexmässig väg via det autonoma nerv- systemet påverka inre organ och funktioner.
Jag arbetar med Frau Dicke´s teknik, där man ger behandling mestadels sittande på pall. Då bindvävsmassage är en friktions- terapi används ingen olja eller kräm. Bindvävsmassage används vid olika slags problem såsom reumatiska sjukdomar, cirkulationsrubbningar, förstoppning, huvudvärk mm men även vid muskel- spänningar.