januar_kurser
januar_kurser
Tlf: 046-240 14 64
lmc_0000_133893697
lmc_0000_133893697
Tlf: 046-240 14 64
lmc_0004_57437944
lmc_0004_57437944
Tlf: 046-240 14 64
lmc_0001_146891604
lmc_0001_146891604
Tlf: 046-240 14 64
lmc_0002_135117955
lmc_0002_135117955
Tlf: 046-240 14 64

Kinesiologi

Med kinesologi hittar man obalanserna i kroppen genom muskeltestning. Grund- tanken är att obalanser och blockeringar kan spåras på detta sätt eftersom man funnit att musklerna är kopplade till kroppens inre funktioner.
När terapeuten lokaliserat obalanser plockas rätt balanseringmetod fram, det vill säga vad som behövs för att återställa balansen.