Boka tid redan idag

Hawaiian Lomilomi Heartworks

The Heartworks Method of Bodywork and Spiritual understanding, är en metod som är utvecklad av Sherman Dudoit från Maui, Hawaii. Den har sina rötter framförallt i den hawaiianska massagen – lomilomi och innehåller i sin avancerade form även en del moment av sk bonesetting.

The Heartworks Method är ett helhets- koncept som innefattar kropp, själ och psyke. Det som lärs ut på kurserna är dels koncentration genom tystnad, fullständig närvaro och lyhördhet genom meditation samt andningsteknik att använda under utförandet.

Massagens utförande kan beskrivas som rytmisk och flytande med långa strykningar i en vågrörelser där kroppen blir en helhet. Terapeuten använder olja, sina händer och fingrar samt även underarm och armbåge.

Heartwork relax:

en kraftfull helkropps behandling som skapar balans, avslappning och närvaro. En bra metod när spännings- tillståndet är orsakat av olika slags stress.

Heartwork advance:

Som heartwork relax men nu går vi djupare och arbetar framför-allt utifrån ryggraden – columna vertebralis.